. Litteraturliste and . Aag, Aalborghus Gymnasium Fleks-klasser på Aalborghus Gymnasium, 2002.

B. Beck, S. Damberg, E. Dolin, J. Lading, &. Åse et al., Udviklingstendenser i det almene gymnasium, 2003.

S. Beck, E. Damberg, J. Dolin, . Lading, &. Åse et al., Udviklingstendenser i det almene gymnasium, 2003.

J. Blomberg, Ethnographic Field Methods and Their Relation to Design Participatory Design: Principles and Practices, 1993.

. Chat, Center for Activity Theory and Developmental Work Research

. Chat, Center for Activity Theory and Developmental Work Research

&. Cole, M. Wertsch, and J. Wertsch, Beyond the Individual-Social Antinomy in Discussions of Piaget and Vygotsky, Human Development, vol.39, issue.5, pp.250-256, 1996.
DOI : 10.1159/000278475

L. Holmfeld, nja-gym.dk/ 165 LITTERATURLISTE [Dirckinck-Holmfeld Tilbage til praksis, 1995.

L. Dirckinck-holmfeldholmfeld, Designing Virtual Learning Environments Based on Problem Oriented Project Pedagogy, 2002.

B. Fibiger, Learning in Virtual Environments, Samfundsli?eratur, pp.31-55, 2002.

T. Nyvang, E-laeringssystemer i arbejdsrelateret projektpaedagogik

Y. Engeström, Learning By Expanding, Orienta-Konsultit Oy, 1987.
DOI : 10.1017/CBO9781139814744

Y. Engeström, Teachers as Collaborative Thinkers: Activity Theoretical Study of an Innovative Teacher Team, In: Carlgren, I, 1994.

Y. Engeström, The Horizontal Dimension of Expansive Learning " , Paper presented at the international symposium 'New Challenges to Research on Learning, 2001.

. Tilgaengelig-online, MCA/Paper/Engestrom/expanding/ toc.htm (alle sidetal refererer til online-udgaven) (Sidst besøgt 13, 2003.

K. J. Gergen-gergen, A. Giddens, M. Hammersley, and P. Atkinson, Virkelighed og relationer ? tanker om sociale konstruktioner " , Dansk Psykologisk Forlag, 1. udgave 1997 Modernitetens konsekvenser, Ethnography. Principles in Practice, vol.166, issue.2, 1983.

R. H. Harper, K. Illeris, N. Katznelson, B. Simonsen, L. Ulriksen et al., The Ethnographic Turn Rank Xerox Research Centre Ungdom, identitet og uddannelse Laering ? aktuel laeringsteori i spaendingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx, pp.200203-200209, 1996.

&. Jakobsen, S. Pedersen-andur-pedersen, A. Jakobsen, and A. M. Kanstrup, Engineering Science and the Reality Picture the Practice -Using Photography to Explore Use of Technology Within Teachers' Work Practices, Readings in Philosophy and Science Studies, 2002.

A. M. Kanstrup, IKT i laererarbejdet, 2003.

&. Kroes, P. Bakker-kroes, and M. Og-bakker, Technological Development and Science in the Industrial Age. New Perspectives on the Science-Technology Relationship, 1992.

K. Kuu?i, Activity Theory as a Potential Framework for, 1996.

R. Puter-interaction, Context and Consciousness ? Activity Theory and Human-Computer Interaction Second print, pp.17-44, 1997.

K. Kvale and S. , Spillet om karakterer i gymnasiet, 1980.

S. Kvale, Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reitzels forlag, 3.oplag, 1997.

&. Lave, J. Wenger-lave, and E. Wenger, Situated Learning ? Legitimate peripheral participation, 1991.

A. N. Leontjev, Problemet om bevidstheden i psykologien, 1948.

K. Illeris, Tekster om laering Roskilde Universitetsforlag, 1.udg, pp.95-103, 2000.

B. Paarman, Nye klae'r, 2003.

E. Prinds, Rum til laering, 1999.

L. Qvortrup, Det laerende samfund ? hyperkompleksitet og viden, 2002.

J. P. Spradley, Brug af IKT på et nordjysk gymnasium Arbejdsrapport udarbejdet i forbindelse med specialet Informations-og kommunikationsteknologi i 168 gymnasiet -I et laeringsperspektiv The Ethnographic Interview, 1979.

J. P. Spradley, . Holt, and W. Rinehart, Participant Observation, 1980.

L. Suchman, P. Luff, J. Hindmarsh, and C. Heath, Making a case: ´knowledgeánd´knowledgeánd´routine´´knowledgeánd´routine´work in document production Recovering work pratice and information system design Fag, paedagogik og IT i det almene gymnasium -status og perspektiver " , Uddannelsesstyrelsens temahae?eserie nr Modeller for fag og laering i Det Virtuelle Gymnasium Organisation og IT i Det Virtuelle Gymnasium " , Uddannelsesstyrelsens temahae?eserie nr Det Virtuelle Gymnasium -Det almene gymnasium i viden-og netvaerkssamfundet, Uddannelsesstyrelsens temahae?eserie nr, pp.36-2001, 2000.

E. Wenger, Communities of Practice. Learning, Meaning and identity, 1998.

S. B. Wenneberg, Socialkonstruktivisme ? positioner, problemer og perspektiver, 2000.

&. Whalen, J. Vinkhuyzen-whalen, and E. Vinkhuyzen, Expert systems in (inter)action: diagnosing document machine problems over the telephone, 2000.
DOI : 10.1017/CBO9780511628122.006

P. Luff, J. Hindmarsh, and C. Heath, Recovering work pratice and information system design, 2000.

O. Hansen, Her går det skidt, 2003.

. Zeller, »Hum.Inf.s identitet ? videnskabsteoretisk set«, Upubliceret oplaeg, 2003.

S. Zuboff, In the age of the smart machine -the future of work and power, Basicbooks, 1988.

. Andet, Er der andre forhold der bør tages op. Er der praktiske eller tekniske problemer ?