L. Actieplan-leven and . Leren, Actieplan Leven Lang Leren [Action plan Life Long Learning, 2004.

E. Notitie, Notitie e-learning in het hoger onderwijs The Hague: Ministry of Education, Culture and Science Beschikbaar op http://www.edusite.nl/docs/edusite/notitie.pdf. eLearning programme) for the effective integration of information and communication technologies (ICT) in education and training systems in Europe (eLearning Programme) Official journal of the European Union, EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 December 2003 adopting a multiannual programme, pp.31-43, 2003.

V. Frissen, L. Pennings, M. Van-staden, and J. Pierson, Breedband in het onderwijs, 2004.

. Kansrijke-inititatieven, Broadband in education; promising initiatives] (TNO-rapport STB-04-11

R. Harris and C. Higgison, Reuse of resources within communities of practice Reusing online resources; a sustainable approach to e-learning, pp.234-247, 2003.

H. Hermans, F. Vries, and . De, Organizational scenarios for the use of learning objects (Learning objects in practice 2). Utrecht, The Netherlands: Stichting Digitale Universiteit, 2006.

L. Psychologie, LCMS Psychologie (update) [LCMS Psychology (update)]. Available at http://goodpractices.surf.nl/gp, 2004.

L. Pennings, M. Van-staden, S. Limonard, and V. Frissen, Van bloei naar groei; condities voor ontwikkeling en toepassing van business modellen voor webbased educatieve content [From educational content] (TNO-rapport 33661) Delft: TNO, 2005.

J. Rasenberg, Kennisbank met digitaal lesmateriaal voor een aantal "kleine vakken" van lerarenopleidingen vo/bve [Knowledge bank containing digital learning materials for a few " small subjects " in teacher training secondary education, 2005.

J. Schoonenboom, A Model for Determining the Size of Learning Objects, Sixth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT'06), pp.46-50, 2006.
DOI : 10.1109/ICALT.2006.1652362

URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00190720

J. Schoonenboom, F. Roozen, and H. Sligte, ICT-onderwijsmonitor studiejaar Strategische keuzen bij ICT-innovatie van het Hoger onderwijs: Enige handreikingen vanuit internationale praktijkvoorbeelden [ICT Education monitor academic year 2002-2003: Strategic choices with ICT innovation of Higher Education: Some help from international practices, 2002.

S. Amsterdam and . Instituut, Available at http://www.rvbh.nl/ict SURF Educatie<F>project Thesaurus presenteert Com2Know kennisnetwerk voor communicatie. Eindrapport [SURF Education project Thesaurus presents Com2Know knowledge network of communication, Internationalisatie.pdf Thesaurus, 2004.

W. Veen and F. Jacobs, Leren van jongeren; een literatuuronderzoek naar nieuwe geletterdheid. [Learning by youngsters: A literature study into new types of literacy] (SURF-reeks nr. 10). Utrecht, The Netherlands: Stichting SURF, 2005.