J. Aarts, Eindrapport ICT project Archeologie. Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit Amsterdam, 2000.

. Akker and J. Van-den, Curriculum Perspectives: an Introduction, J. van den Akker, 2003.

D. G. Armstrong, Curriculum Landscapes and Trends (pp. 1-10) Dordrecht An Orientation to Curriculum, Developing and Documenting the Curriculum, pp.1-41, 1989.

. Berg, E. Van-den, P. Blijleven, L. M. En-jansen, J. Boon et al., Digital learning materials: classification and implications for the curriculum Curriculum Landscapes and Trends (pp. 1-10), De knoppen en schillen van competentieprofielen. TINFON, tijdschrift voor Informaticaonderwijs, pp.78-83, 2003.

. Blij, M. Van-der, J. Boon, and H. Van-lieshout, Competentieprofielen. Over schillen en knoppen, 2002.

B. Collis and J. Moonen, Flexible Learning in a Digital World, Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, vol.17, issue.3, 2001.
DOI : 10.1080/0268051022000048228

T. Dam and I. , Aanleidingen tot onderwijsontwikkeling, 2000.

C. Terlouw, Onderwijskunde hoger onderwijs, handboek voor docenten, pp.201-206

V. Eijl, P. J. De-vries, O. En-woudenberg, and F. , Curriculumvernieuwing en organisatieverandering gerelateerd: een casestudy Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg, pp.58-72, 1998.

J. I. Goodlad and M. P. Ammons, Curriculum inquiry the study of curriculum practice, 1979.

W. Jochems, Competentiegericht onderwijs in een elektronische leeromgeving, 1999.

D. Jong, T. Kanselaar, G. Lowyck, and J. , ICT in het onderwijs, 2003.

. Lowyck, Onderwijskunde. Een kennisbasis voor professionals

M. Klink, T. Van-der, &. M. Kallenberg, and . Valcke, Veranderende rollen van docent en student (e.a.) (red.). ICT in het hoger onderwijs, 2002.

W. Kuiper, N. Nieveen, and I. En-visscher-voerman, Curriculum development from a technicalprofessional perspective Ontwerpen van leeromgevingen, Curriculum Landscapes and Trends, pp.1-10, 2003.

R. Martens, De oorlog die curriculuminnovatie heet In: Onderwijsinnovatie, nummer 1, maart, 2004.

S. Mckenney and N. Nieveen, ICT Tools for Curriculum Development, Curriculum Landscapes and Trends, pp.1-10, 2003.
DOI : 10.1007/978-94-017-1205-7_12

M. Mirande, Opleiden met informatie-en communicatietechnologie In: Ten, 2000.

H. Hout and C. Terlouw, Onderwijskunde hoger onderwijs, handboek voor docenten, pp.201-206

L. Odenthal, W. Kuiper, and J. Van-den-akker, Curriculum design as professional development for teacher educators, 2000.

L. Odenthal, W. En, and . Kuiper, Docentenopleiders als curriculumontwikkelaars; een onderzoek naar facilitering van curriculumontwikkeling als vorm van professionele ontwikkeling in de context van onderwijsinnovatie. Paper gepresenteerd tijdens de ORD 2002, Antwerpen 29-31 mei, 2002.

J. Oomen, Internet en het nieuwe leren: de inzet van streaming media'. Scriptie, 2002.

T. Plomp, A. Brummelhuis, . Ten, and R. Rapmund, The learning process and ICT, Teaching and Learning for the future (Rapport van de Committee on Multimedia in Teacher Training (COMMITT) Den Haag: Sdu. Curriculumanalyses voor de integratie van ICT in het onderwijs Pagina 50 van 73, pp.13-17, 1996.

C. Pouw, E. Boshuizen, G. Van-hout, H. Terlouw, and C. , Onderwijsontwikkeling voor kwalificatie-ontwikkeling In: Ten Dam, Onderwijskunde hoger onderwijs, handboek voor docenten, pp.201-206, 2000.

P. J. Simons, R. Inaugurele, and . Simons, Digitale didactiek: hoe (kunnen) academici leren ICT te gebruiken in hun onderwijs Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de 'didactiek in digitale context' aan de, 2002.

P. J. Simons, ICT in het onderwijs: naar de derde fase? De vruchten plukken: trends en visie: informatie-en communicatietechnologie voor het hoger onderwijs deel 2. Onderzoek en visie, 2003.

M. K. Smith, Curriculum Theory and Practice " , the encyclopedia of informal education, p.23, 1996.

Y. Spoelder and M. Jansen, Een methode voor de integratie van ICT in het onderwijs, 2004.

H. Taba, . Harcourt, W. Brace, . Taks, and M. M. Mariëlle, Curriculum Development Theory and practice. Foundations, process, design, and strategy for planning both primary and secondary curricula Zelfsturing in leerpraktijken; een curriculumonderzoek naar nieuwe rollen van studenten en docenten in de lerarenopleiding Procedures voor onderwijsontwikkeling, 1962.

C. Terlouw, Onderwijskunde hoger onderwijs, handboek voor docenten, pp.201-206

M. Valcke, Curriculumtheorie. Website Onderwijskunde Rijksuniversiteit Gent, 2003.

M. Valcke, Trends en aandachtpunten in ICT-gebruik in het Hoger Onderwijs? Lezing Studiedag: Onderwijs en ICT, Katholieke Hogeschool Kempen, vol.23, 2004.

N. C. Verhoef, Implementatie van ICT, een probleem van docenten? De scholing van hbodocenten bij de implementatie van een elektronische zelfstudiemodule voor het vak wiskunde, 2003.

. Twente, Universiteit Twente Curriculumanalyses voor de integratie van ICT in het onderwijs Pagina 51 van 73

M. Volman, Curriculum as Technology or Technology to Support Curriculum, Vrije University Amsterdam Curriculum as a shaping force: towards a principled approach in curriculum theory and practice, In: Terwel J. and Walker D, 2003.

J. Voogt, M. Tasks, and L. Odenthal, Zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren in leerpraktijken, 2000.

J. Voogt, Consequences of ICT for Aims, Contents, Processes, and Environments of Learning, 2003.
DOI : 10.1007/978-94-017-1205-7_13

J. Voogt, M. Taks, L. Odenthal-en, and M. Otter, FLEX: Flankerend onderzoek lerarenopleiding. Leerpraktijken in beeld gebracht. Tussenrapportage EFA Flex-C, studiejaar, 1999.

V. Weert and T. P. Van-der-aa, Onderwijs en ICT: Checklist voor het management. Cetis: Hogeschool van, 2000.