D. Caluwé, L. Vermaak, and H. , Leren veranderen, 1999.

A. Emst and . Van, Koop een auto op de sloop. Paradigmashift in het onderwijs, 2002.

J. J. Kok, Talenten Transformeren. Over het nieuwe leren en nieuwe leerarrangementen. Oratie, 2003.

I. Van and . Onderwijs, Professioneel onderwijspersoneel. http://www.onderwijsinspectie.nl/Documents/pdf Leren met ICT, Integraal_personeelsbeleid Ministerie van het OCenW, 2002.

. Onderwijsraad, Het drieluik: 'Leren in een kennissamenleving' , 'www.webleren.nl' en 'Leren in samenspel. Ontwikkelingen en inspiraties, 2003.

. Oudejans, . Kral, . Wartenbergh, . Sligte, and . Van-der-meijden, ICT-gebruik in het onderwijs: meso-deel internationale ICT-toets, 2002.

T. Reeves, (geen datum) Evaluating what really matters in computer-based education

I. Stichting, Vier in balans: verkenning stand van zaken met het oog op effectief en efficiënt gebruik van ICT in het onderwijs, 2001.