ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2002/2003: Strategische keuzen bij ICT-innovatie van het Hoger onderwijs: Enige handreikingen vanuit internationale praktijkvoorbeelden - TeLearn Access content directly
Other Publications Year : 2004

ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2002/2003: Strategische keuzen bij ICT-innovatie van het Hoger onderwijs: Enige handreikingen vanuit internationale praktijkvoorbeelden

Abstract

In het najaar van 2002 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opdracht gegeven aan Research voor Beleid en het SCO-Kohnstamm Instituut voor het uitvoeren van een ict-monitor hoger onderwijs. Doel van de ict-monitor is het verschaffen van een integraal beeld van de toepassing van ict voor onderwijsdoeleinden in het Nederlandse hoger onderwijs. Als eerste studie binnen de ict-monitor hoger onderwijs is een reviewstudie naar Nederlandse praktijkvoorbeelden uitgevoerd (Schoonenboom e.a. 2003). In vervolg hierop is in een tweede studie de waarde van een aantal internationale praktijkvoorbeelden voor de Nederlandse situatie onderzocht. Dit rapport is het verslag van de tweede studie. De studie Handreikingen vanuit internationale praktijkvoorbeelden is uitgevoerd door het SCOKohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam, door een projectgroep bestaande uit dr. Judith Schoonenboom (projectleider), drs. Fieke Roozen en drs. Henk Sligte. De onderzoekers werden in hun werk bijgestaan door een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, de Inspectie van het Onderwijs en stichting SURF. Voor de inhoud van het rapport draagt alleen de projectgroep verantwoordelijkheid.

Keywords

Fichier principal
Vignette du fichier
Schoonenboom_2004.pdf (408.12 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hal-00190113 , version 1 (23-11-2007)

Identifiers

  • HAL Id : hal-00190113 , version 1

Cite

Judith Schoonenboom, Henk Sligte, Fieke Roozen. ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2002/2003: Strategische keuzen bij ICT-innovatie van het Hoger onderwijs: Enige handreikingen vanuit internationale praktijkvoorbeelden. 2004. ⟨hal-00190113⟩

Collections

TELEARN TICE
133 View
119 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More